وبلاگ گروه ریاضی متوسطه شهرستان بوکان
این وبلاگ برای استفاده دانش آموزان ودبیران وتمام علاقه مندان به علم ریاضی طراحی شده است. 
قالب وبلاگ
آخرین مطالب

1

دریک کیسه 5مهره ی قرمزو3مهره ی آبی و4مهره ی سیاه قرار دارد.از این کیسه 3مهره  به تصادف وهمزمان خارج می کنیم،مطلوب است احتمال آنکه:

الف)هرسه مهره همرنگ باشند.

ب)حداقل 2مهره قرمز باشد.

5/1

2

دو تاس متمایز راباهم می ریزیم،مطلوب است احتمال آنکه:

الف)مجموع دو عدد ظاهر شده کمتر از  10  باشد.

ب)هر دو باعدد زوج ظاهر شوند.

5/1

3

دریک مسابقه ی تیراندازی احتمال آنکه نفر Aهدف رابزند و احتمال آنکه نفر Bهدف رابزند است. مطلوب است احتمال آنکه:

الف)هردونفر هدف رابزنند.

ب)حداقل یکی از آن دو هدف را بزند.

ج)فقط شخص Aهدف رابزند.

25/2

4

هفت نفر دریک میهمانی شرکت کرده اند،احتمال آنکه همه ی آنها در یک ماه سال متولد شده باشند چقدر است؟

1

5

باارقام   5و2و0و6و9   اعداد   سه  رقمی با ارقام متمایز می سازیم ویک عددرابه تصادف بین آنها انتخاب می کنیم،احتمال آنکه این عددزوج باشد چقدر است؟

1

6

دانش آموزی یک جعبه مداد رنگی   رنگ دارد.او به تصادف مدادها را درجعبه قرار می دهد،احتمال آن رابیابیدکه دو رنگ آبی وقرمز کنار هم نباشند.

5/1

7

سه نفردانش آموز کلاس اول وسه نفردانش آموز کلاس دوم به تصادف در یک ردیف قرار می گیرند،مطلوب است احتمال آنکه:

الف)دانش آموزان هر کلاس کنار هم باشند.

ب)دانش آموزان یک در میان قرار گیرند.

ج)دانش آموزان کلاس اول کنار هم باشند.

25/2

8

در یک کمد  10  جفت کفش وجود دارد 5 لنگه کفش را به تصادف انتخاب می کنیم،احتمال آنکه دوجفت کفش بین آن هاباشد، چقدر است؟

1

9

کیسه A شامل 3مهره سفید  و2مهره قرمزوکیسه B  شامل 4مهره سفیدو1مهره قرمز است  ،یک کیسه رابه تصادف انتخاب ومهره ای را به طور تصادفی ازآن خارج می کنیم.احتمال سفید بودن مهره رابیابید.                                       

5/1

10

جعبه ای شامل  2 توپ سفیدو4توپ سیاه است،توپی رابه تصادف ازجعبه خارج کرده وبه رنگ آن نگاه می کنیم سپس آن راکنار گذاشته وتوپی دیگر به تصادف خارج می کنیم،احتمال آن رابیابید که دو توپ خارج شده همرنگ باشند.

5/1

[ یکشنبه 14 مهر 1392 ] [ 21:31 ] [ نویسنده: اکابریان ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ به وسیله ی سرگروههای آموزشی ریاضی شهرستان بوکان جهت اطلاع رسانی به همکاران محترم و همچنین کمک به دانش آموزان و علاقه مندان به ریاضی ایجاد شده است.لطفا با نظرات و انتقادات سازنده خودتان ما را در کارایی هر چه بیشتر آن یاری فرمایید. اکابریان
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 133544

SusaWebTools