وبلاگ گروه ریاضی متوسطه شهرستان بوکان
این وبلاگ برای استفاده دانش آموزان ودبیران وتمام علاقه مندان به علم ریاضی طراحی شده است. 
قالب وبلاگ
آخرین مطالب

                    جدول بارم بندی دروس سال چهارم

                                   ریاضی عمومی

                پایانی اول

           پایانی دوم

فصل1:احتمال

5/5

فصل1: احتمال

1

فصل2:توابع ومعادلات

9

فصل2: توابع ومعادلات

5/2

فصل3:مشتق وتوابع

5/5

فصل3: مشتق وتوابع

5/1

فصل4:کاربردمشتق

4

فصل5 : هندسه مختصاتی

5/6

فصل6:ا نتگرال

5/4

                           دیفرانسیل وانتگرال

        پایانی اول

           پایانی دوم

فصل1: دستگاه اعداد

5/1

فصل1: دستگاه اعداد

2

فصل2: دنباله وسری ها

5/5

فصل2: دنباله وسری ها

فصل3: حدوپیوستگی

10

فصل3: حدوپیوستگی

3

فصل4: مشتق(1)تاابتدای بخش4-4 تابع مشتق

3

فصل4: مشتق(1)تاابتدای بخش4-4 تابع مشتق

فصل4: ادامه مشتق(1)تاپایان فصل

3

فصل5: مشتق2

5/7

فصل6: انتگرال

5/4

                                              هندسه تحلیلی وجبرخطی

          پایانی اول

            پایانی دوم

فصل1: بردارها

7

فصل1: بردارها

2

فصل2: معادلات خط وصفحه

6

فصل2: معادلات خط وصفحه

5/1

فصل3: مقاطع مخروطی تاابتدای بخش انتقال محورهای مختصات

7

فصل3: مقاطع مخروطی تاابتدای بخش انتقال محورهای مختصات

5/1

فصل3: ا دامه تاپایان فصل

4

فصل4: ماتریس ودترمینان

6

فصل5: دستگاه ومعادلات خطی

5

              جدول بارم بندی دروس سال چهارم

                              ریاضیات گسسته

                 پایانی اول

              پایانی دوم

قسمت اول:گراف هاوکاربردهای آن

9

قسمت اول :گراف هاوکاربردهای آن

2

قسمت دوم : نظریه اعداد

11

قسمت دوم : نظریه اعداد

3

قسمت سوم : مباحثی دیگردرترکیبات

7

قسمت چهارم : احتمال

8

                                    ریاضی پایه

                پایانی اول

              پایانی دوم 

فصل1: استدلال ریاضی

6

فصل1: استدلال ریاضی

5/1

فصل2: دنباله های عددی

10

فصل2: دنباله های عددی

5/2

فصل3 : لگاریتم

-تاابتدای بخش3-5 اثبات روابط لگاریتمی

4

فصل3 : لگاریتم

-تاابتدای بخش3-5 اثبات روابط لگاریتمی

1

ادامه تاپایان فصل

5/2

فصل4 : مدل سازی ریاضی

7

فصل5 : احتمال مقدماتی

5/5

[ یکشنبه 22 آبان 1390 ] [ 15:28 ] [ نویسنده: اکابریان ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ به وسیله ی سرگروههای آموزشی ریاضی شهرستان بوکان جهت اطلاع رسانی به همکاران محترم و همچنین کمک به دانش آموزان و علاقه مندان به ریاضی ایجاد شده است.لطفا با نظرات و انتقادات سازنده خودتان ما را در کارایی هر چه بیشتر آن یاری فرمایید. اکابریان
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 132380

SusaWebTools